Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành Phố Hồ Chí Minh
Banner Top
Tin tức - X - Quang

X - QUANG

PHÒNG CHỤP X- QUANG Trong lĩnh vực y tế, X–quang giữ vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị. X-quang giúp cho bác sĩ chẩn đoán bệnh một cách dễ dàng, chính xác và nhanh chóng. Ngày nay, nh...

Video Giới Thiệu

KHAI TRUONG DVCSVT
Đặt Lịch Hẹn